Yazar Arşivi: mehmetyucel

Gecikme Faizi Ve Gecikme Zammının Hukuki Mahiyeti, Uygulama Esasları Ve Yüksek Gecikme Faizi/Gecikme Zammı Oranlarının Düşürülmesi Gerekliliği

1. GİRİŞ   Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikmezammıile gecikme faizi, vergileme tekniği açısından bir ceza değil, amme alacağını enflasyona karşı korumak, oluşturacağı yaptırım gücüyle amme alacağının zamanında ödenmesini sağlamak için getirilen müeyyidelerdir. Ancak söz konusu müesseseler uygulamada zaman zaman birbirine karıştırılmakta, vergi idaresi ile mükellefler ihtilafa düşmektedirler. Bir ceza niteliği taşımamakla beraber, geç tahakkuk ettirilen vergilere uygulanan gecikme faizi ...

Devamını Oku »

Varlık Barışı Uygulamasında Sermaye Artırımı Sorunu

1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun, 13.11.2008 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip, 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda Varlık Barışı olarak adlandırılan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun’un amacı, söz konusu Kanunun 1’inci maddesinde; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, ...

Devamını Oku »

Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannameler Üzerine Yapılacak İşlemler

1-GİRİŞ: Türk vergi sisteminde yer alan tarhiyat usullerini, beyana dayalı tarhiyat, ikmalen tarhiyat, re’sen tarhiyat, idarece tarhiyat ve düzeltme yoluyla tarhiyat olarak ifade edebiliriz. Bu usullerden günümüzde en çok kabul göreni çağdaş vergicilik anlayışının bir gereği olan beyana dayalı tarhiyat usulüdür. Bu yöntemin çağdaş olmasının iki nedeni vardır. Birincisi, mükellefin kazancını kendisinden daha iyi hiç kimse bilemez. Bu nedenle mükellef ...

Devamını Oku »