Yazar Arşivi: mustafaozer

Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesinde İhbar İkramiyesi

1. GENEL BİLGİ :               Güçlü bir ekonominin önemli göstergelerinden biri kamu finansmanında vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payıdır. Kamu harcamalarının vergi gelirleri dışındaki tüm finansman yöntemleri (borçlanma, emisyon vs.) uzun veya kısa vadede ekonomiyi olumsuz yönde etkileyecektir. Kamu harcamalarının finansmanında toplam gelirler içinde vergi gelirleri payının artırılabilmesinin önemli yollarından biri de kayıt dışı ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:             Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 sayılı ...

Devamını Oku »

Gayrimenkul Tamamlanmadan Yapılan Kat İrtifaklı Arsa Devrinde Harç Matrahı Ne Olmalı?

1. GİRİŞ:               Bilindiği üzere; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 11 ile 15. maddelerinde 492 sayılı Harçlar Kanununa ilişki düzenlemeler yapılmıştır.               5766 sayılı Kanun ile 492 ...

Devamını Oku »

İhtilaflı Kamu Alacaklarında Vatandaşa Uzanan El, Uzlaşma !

Bir süreden beridir yazılı ve görsel basın yoluyla ülke gündeminde bulunan gelir idaresi ile mükellefler arasında yargıya intikal eden onbinlerce ihtilaflı dosya içeriği kamu alacağının yargı dışında sona erdirilmesine imkân tanıyan 5736 sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun” 27.02.2008 tarihinde 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile bir kısım kamu alacaklarının belirlenen şartlarda ...

Devamını Oku »