Yazar Arşivi: muzafferuyar

Yemek Servis Hizmeti Alımlarında Kdv Tevkifatı

1-GİRİŞ 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı söz konusu yetkiyi zaman zaman tebliğlerde düzenlemeler yaparak kullanmaktadır. Yazımızın konusunu teşkil eden yemek hizmeti alımları ile ilgili düzenleme ilk olarak 89 sıra no’lu KDV Genel ...

Devamını Oku »

Hakediş Belgesinde Yer Alan KDV’nin İndirimi Mümkün Mü ?

1.GİRİŞ   3065 Sayılı KDV Kanunun en önemli özelliği, 29. maddesinde yer alan indirim mekanizmasına sahip olmasıdır.Bu özelliği ile şelale tipi toplu muamele vergilerinden ayrılmaktadır.Nihai tüketiciye kadar olan bütün safhalarda KDV alınmakta,ancak her bir safhada hesaplanan KDV’nden bir evvelki safhanın vergisi düşülerek bakiye vergi Hazineye intikal ettirilmektedir.Bun şekilde fiilen sadece o safhada eklenen değer,vergiye tabi tutulmuş olmaktadır. KDV Kanunu’nun 29/1. ...

Devamını Oku »