Yazar Arşivi: rafetkalkan

Pay Senetlerinin Devri Ve Kısıtlamalar

I-PAY SENETLERİNİN DEVRİ  VE KISITLAMALAR I-GİRİŞ Piyasada,ortaklık hakkının temsili için ,pay,ortaklık,hisse gibi tabirler kullanılarak, şirket kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında Ticaret Siciline kaydıyla kendiliğinden oluşan senetler,pay senedi olarak nitelendirilmiştir.. TTK nın 484 madde gerekçesinde de kanuni tabir olarak,hisse senedi yerine “Pay senedi” tabiri kullanılarak duruma açıklık kazandırılmıştır. Pay senetleri; satış, bağış, rehin, trampa, miras, intifa, alım, şufa, vefa gibi payların devri ...

Devamını Oku »

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ortaklıklarına Yapılan Yatırımlara Sağlanan Vergi Avantajları

Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 9 uncu, 15 inci, 34 üncü ve 36 ıncı maddeleri ile girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına ve bunlara yapılan yatırımların vergilendirilmesine yönelik bir takım istisnalar getirilmiştir. Bu yazımızda vergi mevzuatımızın yeni ...

Devamını Oku »

Yeni TTK Da Tartışma Yaratan Konular Yeniden Düzenlendi

Kamuoyunun yakından bildiği üzere 6102 sayılı yeni “Türk Ticaret Kanunu” 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanunla birlikte iş ve ticari hayatı ilgilendiren birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Kanunun birçok maddesi 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girdi. Bazı maddeleri ise daha sonra yürürlüğe girecek. Fakat bu kanun yürürlüğe girmeden önce bazı maddeleri kamuoyunun ve iş dünyasının büyük tepkisine yol ...

Devamını Oku »

Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olmayan Şirketler De Artık Kar Payı Avansı Dağıtabilecekler

1. GİRİŞ Bilindiği üzere 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce sadece Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü Ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında (Seri: IV, No: 27) Sayılı Tebliğ” uyarınca kâr payı (temettü) avansı dağıtabilmekteydiler. Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte avans kar dağıtımı; Sermaye Piyasası Kanununa tabi ...

Devamını Oku »