Yazar Arşivi: sevkettezel

Şirket Ortaklarının 4/b Sigortalılığına Esas İşe Giriş-İşten Çıkış Bildiriminde Şirketlere İPC Uygulanabilir Mi?

1. Giriş: 6111 sayılı Torba Kanunla[1] getirilen önemli değişikliklerden biri de 4/a (SSK) sigortalılığı ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı çakışmalarına getirdiği çözüm olmuştur. Değişiklik binlerce sigortalıya nefes aldırmış, emeklilik konusunda çıkabilecek birçok ihtilaf ve dolayısıyla davanın da önünü kesmiş bulunmaktadır. Değişiklik sonucu artık hem 4/a sigortalılığı ile 4/b sigortalılığı olacak biçimde çalışması olanların emekliliği bakımından 4/a sigortalılığın geçerli olması kural haline ...

Devamını Oku »

SSK ve Bağ-Kur Ölüm Aylıklarında Zamanaşımı Uygulaması

1. Giriş:  SSK ve Bağ-Kur aylıklarında hak düşürücü süre, yasa ile belirlenen süre içinde kullanılmayan bir hakkın bir daha kullanılmayacak duruma gelmesini, zamanaşımı ise yasanın belirlediği şartlarda bir müddetin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasını, yitirilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süreyi belirtmektedir.   2. Gelir ve Aylık Bağlama İşlemlerinde Zamanaşımı Uygulaması 5510 sayılı Kanunla[1] hak düşürücü süre ve zamanaşımı uygulamasında ...

Devamını Oku »

Sakatlık Vergi İndirim Hakkıyla Emeklilik Ve Kontrol Muayenesi İle İptali Koşulları

1. Giriş:         Özürlü bireyler toplumun hassas noktalarıdır. Nasıl özürlü bireyler içinde bulundukları aileler için fonksiyon kayıplarını telafi bakımından gönüllü desteğe mazhar görülmektedirler, aynen öyle de sosyallik bilinci açık devletlerce de özürlü bireyler bilinçli bir desteklenmeye şayan görülmelidirler. Bu destek ve yardımın içinde bir aktivasyon barındırması da esastır. Özürlülerin toplumla entegrasyonlarının ve iletişimlerinin sağlıklı devamının sağlanması da işin bu yönünü ...

Devamını Oku »

Diğer Kurumlara Tabi Çalışmalarla Dövizle Yapılan Yurtdışı Borçlanmalarının Ssk Emekli Aylığına Etkisi

1. Giriş: Ülkemizde 5510 sayılı Kanunla aynı çatı altına sokulan sigortalılık halleri ve buna ilişkin farklar geçmişten gelen ayrımlarını sürdürmeye devam etmekte uzun yıllar da devam edecek bulunmaktadır. 01.10.2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışanların aylık bağlama esaslarındaki köklü farklılıklar 01.10.2008’e kadar olan yıllardaki hizmetlerinin aylıklarına etkisi bakımından hayatiyetlerini sürdüreceklerdir. Bu durum birden çok sigortalılık geçmişi olduktan sonra ...

Devamını Oku »

Torba Kanun Bağ-Kur – SSK Çakışması Sorununa Merhem Olacak

1. Giriş: Aynı süre içinde hem bağımsız çalışarak kendi adına ve hesabına çalışıp da sigortalılık açısından zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı (Yeni adıyla 4/b sigortalısı) hem de bir hizmet akdine dayalı olarak bir işverene bağlı olarak çalışarak zorunlu olarak SSK sigortalısı (yeni adıyla 4/a sigortalısı) olması gerekenlerle ilgili Bağ-Kur – SSK çakışmalarında sorun önce başlayan sigortalılığın kesintisiz devam etmesi kuralı çerçevesinde ...

Devamını Oku »

4857 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanların Tazminat Hakları

1. Giriş: Ülkemizde yürürlükte üç İş Kanunu bulunsa da çalışanların kahir ekseriyeti İş Kanununa tabi işyerlerinde çalışmaktadır. Bu İş kanununa tabi işyerlerinde çalışan işçilerin çalıştıkları işyerlerinde çalışan işçi sayısı ve işten ayrılma biçimlerine göre üç tür tazminat hakkı olabilmektedir. Bu yazımızda aradaki önemli ayrımları da özellikle zikrederek çalışanların bu üç tazminat hakları hakkında yeterli bilgiye toplu olarak ulaşmalarını amaçladık. 2. ...

Devamını Oku »

Torba Kanun Bağ-Kur – SSK Çakışması Sorununa Merhem Olacak

1. Giriş: Aynı süre içinde hem bağımsız çalışarak kendi adına ve hesabına çalışıp da sigortalılık açısından zorunlu olarak Bağ-Kur sigortalısı (Yeni adıyla 4/b sigortalısı) hem de bir hizmet akdine dayalı olarak bir işverene bağlı olarak çalışarak zorunlu olarak SSK sigortalısı (yeni adıyla 4/a sigortalısı) olması gerekenlerle ilgili Bağ-Kur – SSK çakışmalarında sorun önce başlayan sigortalılığın kesintisiz devam etmesi kuralı çerçevesinde ...

Devamını Oku »

4857 Sayılı Kanuna Tabi Çalışanların Tazminat Hakları

1. Giriş: Ülkemizde yürürlükte üç İş Kanunu bulunsa da çalışanların kahir ekseriyeti İş Kanununa tabi işyerlerinde çalışmaktadır. Bu İş kanununa tabi işyerlerinde çalışan işçilerin çalıştıkları işyerlerinde çalışan işçi sayısı ve işten ayrılma biçimlerine göre üç tür tazminat hakkı olabilmektedir. Bu yazımızda aradaki önemli ayrımları da özellikle zikrederek çalışanların bu üç tazminat hakları hakkında yeterli bilgiye toplu olarak ulaşmalarını amaçladık. 2. ...

Devamını Oku »

Torba Kanunla Yenilenen Ve Esnekleştirilen Kadın Ve Genç İşçi İstihdamı Uygulaması

1. Giriş: 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin etkilerini çevre ülkelerden veya gelişmiş ülkelerden daha az etkilenmemizin nedenleri arasında elbette alınan işsizliğe karşı alınan teşvik bazlı önlemleri de saymak mümkündür. Bunlardan biri de kadın ve 18-29 yaş arasındaki genç erkeklerin istihdamına ilişkin teşviktir. Kaldı ki bu teşvikten yararlanmaya katılma bakımından ilk miadını 30.06.2010 tarihinde doldurmuştu. Ancak siyasi irade bu teşviki ...

Devamını Oku »

5510 Sayılı Kanun Kapsamında Anonim Şirket Ortaklarının Sigortalılıkları Ve Sosyal Güvenlik Destek Primi İlişkisi

1. Giriş: Beş veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iktisadi amaçla kurulmuş, belirli miktarda ve paylara bölünmüş bir ana sermayesi bulunup, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan bir sermaye şirketi türü olarak tanımlanan anonim şirketlerin iki tür ortağı vardır. Kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi ortak olarak tasnif edilen bu iki tür ortağın sigortalılığı bakımından 01.10.2008 ...

Devamını Oku »