Yazar Arşivi: smehmetkeles

Yemek Fişleri Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

1. GİRİŞ   Mevcut Kıdem tazminatı uygulaması 1475 sayılı iş yasanın yürürlükte olan tek maddesi olan 14 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.  Bu maddeye göre kıdem tazminatı, bu tazminata hak kazanan işçiye son aldığı ücret üzerinden ve kıdem yılına bağlı olarak ödenmektedir. Yazımızda kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemelerin bu hesaplamaya dahil edileceği yemek fişlerinin de kıdem tazminatı hesabına dahil olup olmadığı ...

Devamını Oku »

SGK Uygulamalarında Mali Tatil Kapsamına Giren Ve Girmeyen Bildirimler

1.GİRİŞ   15.03.2007 tarihli 5604 sayılı yasa(1) ile 01-20 temmuz tarihleri arası 2007 yılından itibaren mali tatil olarak ihdas edilmiştir. Mali tatile rastlayan sürelerde yapılması gereken bildirimler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne kadar yapıldığı takdirde, süresinde yapılmış olarak kabul edilmektedir. Ancak tüm bildirimler mali tatil kapsamında değildir. Yazımızda SGK uygulamaları yönünden Mali Tatil incelenecektir.   2. MALİ TATİL ...

Devamını Oku »

Alt İşverenlerde İşyeri Bildirgesi Ve İşe Giriş Bildirgesinin Verilme Süreleri

I.  GİRİŞ             Günümüzde işverenler işlerinin bir kısmını başka işverenlere vermekte, özellikle uzmanlık gerektiren işlerde bu uygulamanın daha da yaygın olduğu görülmektedir. Örneğin bir otel animasyon hizmetlerini bu konuda uzman başka bir işverenden destek alarak sunmaktadır. Pek çok işletme temizlik, güvenlik, ulaşım, yemek, tahmil-tahliye gibi işleri başka işletmelerden hizmet olarak satın almaktadır.              Çalışmada öncelikle Sosyal sigortalar ve iş kanunu ...

Devamını Oku »

Doğum Borçlanması Şoku Yaşayanlar Borçlanmalarını İptal Edebilecekler

1.GİRİŞ   Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile doğum yapan kadınlara hizmet borçlanması imkanı getirilmiş, konu ile ilgili tebliğ ve genelgeler çıkarılmış, tebliğ ve genelgelerde getirilen kısıtlamalar hep eleştiri konusu olmuştur. 5510 sayılı yasanın 41. maddesi ile verilen bu borçlanma hakkından yararlananlar, tam olarak umduklarını bulamamışlar, özellikle isteğe bağlı sigortalı iken doğum borçlanması yaparak ...

Devamını Oku »

İşverenlerce Yapılan Eksik Gün Bildirimlerinin, Sigortalıların Hizmet Borçlanmasına Etkisi

1.GİRİŞ   6111 sayılı torba yasa ile sigortalıların yapacakları hizmet borçlanmalarının kapsamı genişletildi. Aynı yasa ile borçlanılarak kazanılan hizmetlerin hangi statüde sayılacağı konusunda da yeni düzenlemeler yapıldı.   Kısmi süreli çalışanlara, Milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda ek ders ücreti karşılığı çalışan uzman ve usta öğreticilere ve 1402 sayılı sıkıyönetim kanunun kapsamında hüküm giymeden tutuklu kalan darbe mağdurlarına borçlanma yoluyla hizmet ...

Devamını Oku »

6111 Sayılı Torba Yasayla Hizmet Çakışması Hakkında Yapılan Düzenleme İle İşverenlere Getirilen Yükümlülükten İşverenler Haberdar Mı?

I. Giriş Uygulamada sıkça rastlanılan bir konu olan hizmet çakışması, aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olma durumu olarak ifade edilmektedir. Aynı anda birden fazla statüde çalışarak, birden fazla sigortalılık statüsüne tabi olma (hizmetlerin çakışması) durumlarında hangi statüdeki sigortalılığın geçerli olacağı hususu Hizmet Çakışmalarında Geçerli Olan Hizmetin Tespit Edilmesi başlıklı makalemizde(1)izah edilmişti. 01 Mart 2011 tarihi öncesi için bahsi ...

Devamını Oku »

Özel Bina İnşaatlarında, SGK’ya Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik Miktarı Nasıl Hesaplanır?

I.GİRİŞ 5510 sayılı yasanın 85. maddesinde özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı, bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçiliğin bildirilmiş olup olmadığının Kurumca(1)araştırılacağı belirtilmiştir. İşin yürütümü açısından gerekli olan asgari işçilik miktarı, yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından ...

Devamını Oku »

Yapılandırılacak SGK Borçları

Ödenmeyen SGK alacakları 49 milyar TL ye ulaşmıştır. Kamu alacaklarının tahsili için hazırlanan kanun tasarısı TBMM’ye sunulmuş olup, bu tasarıya göre yapılandırılacak SGK borçları, tasarının kanunlaştığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere en fazla 18 eşit taksitle, toplam 36 ayda ödenebilecektir. Tasarının kanun olarak yayımlanacağı tarihe kadar tahakkuk eden prim borçlarına ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinecek, prim ...

Devamını Oku »

Hizmet Çakışmalarında Geçerli Olan Hizmetin Tespit Edilmesi

I.GİRİŞ   5510 sayılı yasanın 4. maddesinde kimlerin sigortalı olacağı belirilmiştir. Maddeye göre, bir hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 4/a (eski adıyla SSK) kapsamında, bağımsız olarak kendi nam ve hesabına çalışanlar 4/b (eski adıyla Bağkur) kapsamında, Kamu idarelerinde emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalışanlardan 4/a kapsamındakiler gibi hizmet akdine tabi olmayanlar 4/c (eski ayıyla emekli sandığı) kapsamında ...

Devamını Oku »

4/B Sigortalılığı Sona Eren Bir Kişiyi İşe Alan İşveren, 4447 Sayılı Yasanın Geçici 9. Maddesinde Öngörülen Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanabilir Mi?

I.GİRİŞ 5921(1) sayılı kanun ile 4447(2) sayılı yasaya geçici 9. madde eklenmiş, bu madde ile işverenlere sigorta prim teşviki uygulanması öngörülmüştür. Uygulama 31.12.2009 tarihinde sona ermeden 5951(3) sayılı kanun ile 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır. 31.12.2010 tarihinden itibaren 6 ay daha uzatmaya bakanlar kurulu yetkili kılınmıştır. Makalemizde 5921 sayılı kanun ile öngörülen ve 5951 sayılı kanun ile süresi uzatılan sigorta prim ...

Devamını Oku »