Yazar Arşivi: tunahansoylu

Kriz Döneminde Ödenemeyen İşçi Ücretleri Ve SGK Primleri

1-GİRİŞ ABD kaynaklı küresel kriz gün geçtikçe derinleşmekte ve tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemektedir. Özellikle ihracat yapan firmalar çok ciddi sıkıntılar içerisine girmektedirler. Böyle bir dönemde de kimi işletmeler işçi çıkarmakta kimi işletmeler de işçileri çıkarmamakla birlikte ücretlerini ödeyememektedirler. Bu noktada fiilen çalışmakta olan işçilerin ücretlerinin ödenememesinin vergi kanunları karşısındaki durumu bu makalemizin özünü oluşturmaktadır. 2-VERGİLENDİRME İÇİN ...

Devamını Oku »

Yatırım İndirimi ‘İndirimli Kurumlar Vergisi’ Adıyla Geri Geldi

1-GİRİŞ Türk vergi sisteminde yatırımları özendirerek istihdamı, üretimi dolayısıyla da milli geliri arttırmak için çeşitli teşvikler bulunmakla beraber bunlardan birisi belki de en önemlisi bir vergi istisnası olan yatırım indirimidir. Yatırım indirimi 1963 yılında vergi mevzuatımıza girmiş olup, çeşitli tarihlerde değişikliklere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Son olarak da yayım tarihi 08.04.2006 olan 5479 sayılı kanun ile 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak ...

Devamını Oku »

Kültür Yatırım Ve İşletmeciliğine Vergi Teşviği

1-GİRİŞ Meclis kültürel yatırımları teşvik etmek amacıyla 14.07.2004 tarihinde KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU adında bir yasa çıkarttı. Bahsi geçen yasada kültürel yatırımı ve işletmeciliği teşvik eden birçok unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri de vergisel teşviklerdir. Vergisel teşviklere ilişkin usul ve esaslar da maliye bakanlığı tarafından 20.02.2009 tarihinde çıkartılan tebliğ ile düzenlenmiştir. Ancak ne enterasandır ki; yasaya açıklık getirecek ...

Devamını Oku »

Takviye Kursu Düzenleyen Devlet Okulları Mükellef Olmak Zorundadır

1-GİRİŞ Öğrencisi olan okuyucular hemen hatırlayacaklardır. Devlet okullarında öğrencilere hafta sonları takviye kursları düzenlenmektedir. Ancak okul yönetimleri öğrenci velilerine ‘Katılıp katılmamak tamamen size kalmış’ şeklinde açıklamalarda bulunmaktadırlar. Ancak öğrencinizin başarısız olması durumunda ise, sebep olarak takviye kurslarına katılmayışı gösterilmektedir. Öğretmeni aynı, öğrencisi aynı, fiziki mekanı da aynı olan bir eğitimde, bakanlıkça hazırlanan haftalık beş günlük müfredat mı yeterli değil? yoksa ...

Devamını Oku »

Özel Okullarda ve Özel Dersanelerde Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Verilmesinin KDV Açısından Değerlendirilmesi

1-GENEL BİLGİ Ülkemizde özel eğitim 1965 yılından bu yana uygulanmaktadır. Özel eğitim temel amacı ülkemizdeki yetişmiş insan kaynağını niteliksel ve niceliksel olarak arttırmaktır. Hükümetler de özel girişimcilerin bu alanda yatırım yapmalarını sağlamak için çeşitli teşvik düzenlemeleri yapmışlardır. Bu teşvik unsurlarından bir kısmı da vergi kanunlarında yer almaktadır. Örneğin ilk defa faaliyete geçen eğitim kurumlarına 5 yıllık gelir/kurumlar vergisi istisnası uygulaması, ...

Devamını Oku »

AR-GE Yatırımlarına Yeni Teşvikler

1-GİRİŞ Hükümet yatırımların, dolayısıyla da istihdamın arttırılması amacıyla daha önceki yıllarda, bazı teşvik unsurlarını hayata geçirmişti. Şimdi bu teşvik unsurlarına 5746 sayılı AR-GE yasası ile bir yenisini daha ilave etmektedir. Yasa 1 Nisan 2008-31 Aralık 2023 döneminde uygulanmak üzere, 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın 1. maddesinde de belirtildiği üzere; bu teşvik yasasındaki ...

Devamını Oku »