Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

BİLGİLİ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. bünyesinde,

-Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

-Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve mali tabloların tasdiki

-KDV iade ve mahsup işlemleri

-Yatırım indirimi ve uygulama işlemleri

-Yatırım teşvik belgesi kapanış işlemleri

-Enflasyon düzeltmesi işlemleri

-Kurumlar Vergisi istisnası tasdik işlemleri

-Sermaye artırımına ilişkin işlemler

-Sermayenin ödendiğinin tespiti

-Sermayeye eklenebilir iç kaynaklar tespiti

-Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri

-ÖTV iade ve mahsup işlemleri

-Faaliyet tasdik raporu

-Gümrük Beyannamesi tasdiki

-Dernek, tesis, vakıf vb. kurumların maliyet ve istisna tasdik işlemleri

-Kredilere ilişkin tespit işlemleri

-Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti

-Servet ve varlık incelemeleri

-Stok değerlemesi

-İlaç fiyatları tespit ve değerlemesi

-Radyo ve Televizyon paylarının tespiti

-SSK İşsizlik belgesi İncelemeleri

-Transfer Fiyatlandırması İşlemleri