Yıllık Tecil Faizi Oranı ve Gecikme Zammı Oranına Yönelik Olarak Hazırlanan Tahsilât Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

25.10.2010

21.10.2010 tarih ve 27736 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan C Seri 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*