Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Olarak Hazırlanan Tahsilât İç Genelgesi Yayınlandı.

25.10.2010
Başkanlığımızca yayınlanan 08.10.2010 tarih ve 2010/1 Seri No.lu Tahsilât İç Genelgesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesi kapsamında amme borçluları hakkında uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*